STT

Học vị

Chuyên ngành

Họ và

Tên

Ghi chú

1

Bác sĩ chuyên khoa 1

Nội

Nguyễn Nhật

Thỏa

Đã có kinh nghiệm giảng dạy lý thuyết kết hợp lâm sàng tại bệnh viện Bạch Mai

2

Bác sĩ chuyên khoa 1

Răng hàm mặt

Phạm Đức

Hùng

Đã có kinh nghiệm giảng dạy lý thuyết kết hợp lâm sàng tại Viện Răng Hàm Mặt, và hệ thống các phòng khám khám Nha khoa Anh Tiên

3

Bác sĩ chuyên khoa 1

Răng hàm mặt

Vũ Thái

Học

Đã có kinh nghiệm giảng dạy lý thuyết kết hợp lâm sàng tại hệ thống các phòng khám

4

Bác sĩ chuyên khoa 1

Răng hàm mặt

Trần Trí

Đạt

Đã có kinh nghiệm giảng dạy lý thuyết kết hợp lâm sàng tại hệ thống các phòng khám

5

Bác sĩ định hướng

Da liễu

Hồ Thị Mỹ

Dung

Đã có kinh nghiệm giảng dạy lý thuyết kết hợp lâm sàng tại hệ thống các phòng khám

6

Bác sĩ định hướng

Da liễu

Nguyễn Bích

Nga

Đã có kinh nghiệm giảng dạy lý thuyết kết hợp lâm sàng tại bệnh viện quốc tế 

zalo