Hoạt động Sinh viên

THỰC TẬP LÂM SÀNG CHO SINH VIÊN Y KHOA

THỰC TẬP LÂM SÀNG CHO SINH VIÊN Y KHOA KHOÁ RĂNG HÀM MẶT K2 - ĐIỀU DƯỠNG NHA KHOA K2 Trường Trung Cấp Y Khoa Việt nam vừa tổ chức học thực hành lâm sàng cho sinh viên khoá học Răng...

May, 20 2020
zalo