Hệ Chứng Chỉ Nha Khoa

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO - ĐIỀU DƯỠNG NHA KHOA

Chứng Chỉ Điều Dưỡng Nha Khoa: Đào tạo người điều dưỡng nha khoa có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp để chăm só...
Hotline: 0353270000
Ngày khai giảng: 05/11/2020
Liên hệ

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO - DA LIỄU CƠ BẢN

Chứng Chỉ Da Liễu Cơ bản: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong điều trị da cơ bản đơn giản, về phòng và điều trị bệnh ...
Hotline: 0353270000
Ngày khai giảng: 05/11/2020
Liên hệ

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO - RĂNG HÀM MẶT CƠ BẢN

Chứng chỉ Răng Hàm Mặt: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong răng hàm mặt, phòng bệnh và điều trị một số bệnh răn...
Hotline: 0353270000
Liên hệ
zalo