Đào tạo liên tục trong y khoa là gì? Những điều cần biết về đào tạo liên tục

Đào tạo liên tục trong y khoa là gì? Những điều cần biết về đào tạo liên tục

Sau khi tốt nghiệp trường y, kiến thức đã học sẽ mất đi theo thời gian nếu không được ôn tập và áp dụng. Điều này đặt ra một thách thức vì nhân viên y tế cần duy trì và cập nhật kiến thức mới để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Khái niệm đào tạo y khoa liên tục không phải là mới mẻ. Các hoạt động này đã được nhận thức và phát triển trên toàn cầu từ những năm 1950. Hiện nay, đào tạo liên tục y khoa(CME) đã được công nhận và bắt buộc ở hầu hết các quốc gia, bao gồm cả nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, ở Việt Nam, khái niệm này chỉ được chú trọng trong hệ thống y tế trong vài năm gần đây.

1. Tìm hiểu khái niệm đào tạo liên tục trong y khoa

Đào tạo liên tục bao gồm các khóa đào tạo ngắn hạn như đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức y khoa liên tục; phát triển nghề nghiệp liên tục; đào tạo chuyển giao kỹ thuật; đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác dành cho cán bộ y tế không thuộc hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân. Cán bộ y tế làm việc trong các cơ sở y tế có nghĩa vụ tham gia các khóa đào tạo liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của công việc mà họ đang đảm nhiệm.

Đây là một hoạt động đặc thù và chuyên biệt nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của nhân viên y tế, với mục tiêu cuối cùng là cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Đào tạo liên tục bao gồm tất cả các hình thức học tập mà nhân viên y tế tham gia nhằm cải thiện kiến thức, kỹ năng và thái độ để thực hiện trách nhiệm chuyên môn một cách tốt hơn. Sự liên tục trong hoạt động đào tạo đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp của nhân viên y tế để đáp ứng các chức năng và trách nhiệm đối với xã hội.

2. Các hình thức đào tạo liên tục hiện nay và nguyên tắc quy đổi

Các hoạt động đào tạo liên tục và nguyên tắc quy đổi được quy định như sau (theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 22/2013/TT-BYT):

  • Đào tạo, tập huấn cho y bác sĩ kết hợp chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn trong và ngoài nước. Chương trình có thể được tổ chức dưới hình thức tập trung hoặc trực tuyến. Thời gian tham gia đào tạo liên tục được tính theo thực tế chương trình đào tạo và sau khi hoàn thành, được cấp chứng chỉ, chứng nhận, hoặc xác nhận.
  • Hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn y tế được xác nhận bởi đơn vị chủ trì tổ chức. Thời gian tham gia đào tạo được tính theo số tiết học, với tối đa 8 tiết học cho người chủ trì hoặc có bài trình bày và tối đa 4 tiết học cho người tham dự mỗi hội thảo/hội nghị/tọa đàm.
  • Thực hiện nghiên cứu khoa học, hướng dẫn luận án, luận văn, viết bài báo khoa học đã được công bố theo quy định. Thời gian tham gia đào tạo được tính tối đa 12 tiết học cho người hướng dẫn luận án, chủ trì/thư ký đề tài cấp Nhà nước hoặc cấp Bộ, và tối đa 8 tiết học cho hướng dẫn luận văn hoặc chủ trì/thư ký đề tài cấp cơ sở (tính từ thời điểm luận văn được bảo vệ thành công hoặc đề tài được nghiệm thu đạt).

  • Biên soạn giáo trình chuyên môn được tính tối đa không quá 8 tiết học cho 1 tài liệu do người đứng đầu đơn vị xem xét (tính từ thời điểm xuất bản). Cán bộ y tế không phải là giảng viên của cơ sở giáo dục, tham gia giảng dạy liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, thời gian tham gia được tính theo thực tế.
  • Các hình thức đào tạo liên tục quy định tại Khoản 1 của Điều này phải có chương trình và tài liệu đào tạo được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này.
  • Việc quy đổi thời gian đào tạo liên tục quy định tại các khoản 2, 3 và 4 của Điều này do Thủ trưởng cơ sở đào tạo liên tục quyết định, căn cứ vào chương trình, thời lượng, nội dung chuyên môn trong đào tạo liên tục và các quy định hiện hành khác.

Việc xã hội hóa đào tạo y khoa liên tục cũng mang lại lợi ích lớn cho cả hệ thống y tế và cộng đồng. Nó tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên y tế tiếp cận những kiến thức mới nhất và các công nghệ y tế tiên tiến, đồng thời đáp ứng nhanh chóng những thay đổi và yêu cầu trong lĩnh vực y tế. Điều này đồng nghĩa với việc cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế. Tổng kết lại, việc xã hội hóa các hoạt động đào tạo y khoa liên tục là một yếu tố quan trọng và cần thiết để đảm bảo sự phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn của ngành y tế. 

 

June, 21 2023
Gửi bình luận của bạn:
zalo