Tìm hiểu nội dung chương trình y khoa đổi mới trong đào tạo nhân lực

Tìm hiểu nội dung chương trình y khoa đổi mới trong đào tạo nhân lực

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế theo hướng toàn diện đóng vai trò quan trọng trong danh sách mục tiêu và nhiệm vụ của lĩnh vực y tế cần hướng đến. Vì vậy, việc tập trung vào sự đổi mới trong quá trình dạy và học, dựa trên năng lực, cùng với sự cải thiện của hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục là việc làm cần thiết và rất quan trọng. Trong khoảng thời gian gần đây, Bộ Y tế đã chủ trương triển khai chương trình đổi mới y khoa, nhằm đồng hành cùng các trường và cơ sở đào tạo y khoa cải tiến chương trình dạy và học. Hãy cùng Trường Y khoa Việt Nam xem những đổi mới đó gồm những gì và hướng đến kết quả ra sao trong bài viết dưới đây!

Chương trình y khoa đổi mới gồm những nội dung nào?

Trong thời gian gần đây, ngành y tế đã tập trung vào việc đổi mới quá trình đào tạo nhân lực y tế. Phương pháp này bao gồm sự thay đổi căn bản và toàn diện trong việc đào tạo nhân lực y tế ở tất cả các cấp độ và loại hình đào tạo. Điều này bao gồm việc đổi mới các chương trình đào tạo từ trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học đến cả chương trình đào tạo cán bộ quản lý và đào tạo nhân viên y tế cơ sở.

Sự đổi mới chương trình đào tạo không chỉ tập trung vào việc thay đổi nội dung giảng dạy mà còn mở rộng sang các khía cạnh khác, bao gồm:

  • Xây dựng các chương trình đào tạo chi tiết mới, nhằm phát triển năng lực thực hành nghề nghiệp và tích hợp kiến thức.
  • Đẩy mạnh phát triển năng lực của đội ngũ giảng viên.
  • Thúc đẩy sự đổi mới trong phương pháp dạy - học.
  • Tăng cường khả năng giảng dạy trong bối cảnh lâm sàng.
  • Xây dựng các công cụ và phương pháp để định lượng kết quả học tập dựa trên chuẩn năng lực và chuẩn đầu ra.
  • Tạo điều kiện thuận lợi về khung chính sách và thể chế, để hỗ trợ hiện thực hóa quá trình đổi mới đào tạo nhân lực y tế.

Tổng quát lại, việc cải thiện quá trình đào tạo nhân lực y tế bằng cách đổi mới là một phần quan trọng của nỗ lực để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đáp ứng tốt hơn với các thách thức y tế hiện nay.

Mục tiêu của chương trình y khoa đổi mới

Kể từ năm 2014, Bộ Y tế đã triển khai Dự án Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y tế để hỗ trợ cải cách hệ thống y tế (HPET), với sự tham gia của 15 trường đại học và cao đẳng y tế cùng hai viện đào tạo cán bộ quản lý y tế. Ban đầu, dự án đã lựa chọn hướng tiếp cận kiểm định để đảm bảo chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, hướng tiếp cận này chưa phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế tại Việt Nam. Với hướng tiếp cận mới, mục tiêu về đảm bảo chất lượng vẫn được duy trì, tuy nhiên dự án đã tập trung vào việc hỗ trợ các trường thực hiện một quá trình đổi mới toàn diện trong các chương trình đào tạo, dựa trên khả năng thực hành nghề nghiệp.

Đến thời điểm hiện tại, việc đổi mới chương trình đào tạo trong các lĩnh vực y khoa, răng hàm mặt và điều dưỡng đã từ việc tiếp cận giảng dạy truyền thống, tập trung chủ yếu vào lý thuyết, sang hướng tiếp cận dạy học dựa trên khả năng thực hành nghề nghiệp. Điều này đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện quá trình đổi mới căn bản và toàn diện trong việc đào tạo nhân lực y tế.

Những kết quả bước đầu của chương trình y khoa đổi mới

Hiện tại, hầu hết các trường đã hoàn thành việc tích hợp và lồng ghép các mô-đun dựa trên năng lực cho sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, và từ năm học 2018-2019, chương trình đổi mới đã chính thức được triển khai trong quá trình giảng dạy. Điều này đã diễn ra sau sự hỗ trợ của Dự án HPET, hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia của Đại học Y khoa Harvard (Mỹ) cùng các chuyên gia quốc tế. Đội ngũ giảng viên tại các trường đã trải qua việc nâng cao năng lực về phương pháp giảng dạy dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp, xây dựng các chương trình đào tạo tích hợp để đảm bảo năng lực thực hành nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và trong quá trình hành nghề.

Bước ngoặt quan trọng này đã giúp việc đổi mới chương trình đào tạo các ngành y khoa, răng hàm mặt và điều dưỡng chuyển từ việc tiếp cận giảng dạy truyền thống, chủ yếu là học lý thuyết, sang mô hình dạy học dựa trên khả năng thực hành nghề nghiệp. Điều này có vai trò quan trọng trong việc thực hiện việc đổi mới căn bản và toàn diện trong việc đào tạo nhân lực y tế.

Các kết quả đầu tiên từ việc đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực đã đóng góp vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, cũng như làm tăng cường hiệu quả của hoạt động khám bệnh và điều trị, phục vụ cho người dân. Điều này cũng góp phần làm gia tăng sự hài lòng của người bệnh đối với đội ngũ y tế, tạo thêm niềm tin vào chất lượng dịch vụ y tế nói chung.

August, 15 2023
Gửi bình luận của bạn:
zalo