Chuyên Ngành Nha Khoa

HỆ TRUNG CẤP - DƯỢC SĨ

DƯỢC SĨ: Đào tạo người Dược sĩ trung cấp chuyên nghiệp có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, có đạo đức, lương tân ngh...
Hotline: 0353270000
Liên hệ

HỆ TRUNG CẤP - ĐIỀU DƯỠNG

HỆ TRUNG CẤP - ĐIỀU DƯỠNG: Làm về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, giúp cho người bệnh dê dàng tiếp nhận đ...
Hotline: 0353270000
Liên hệ

HỆ TRUNG CẤP - KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HÌNH RĂNG

KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HÌNH RĂNG : Hiểu về công nghệ và mỹ thuật,  quản lý về chuyên môn và trang thiết bị của một labo r...
Hotline: 0353270000
Liên hệ
zalo