Sản phẩm nổi bật

ĐIỀU DƯỠNG THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN

Bạn vừa tốt nghiệp THPT hoặc Trung Cấp Y nhưng chưa tìm được định hướng nghề nghiệp? Bạn lo ngại về chi phí học tập? Bạn m...
Hotline: 0353270000
Liên hệ

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO - ĐIỀU DƯỠNG NHA KHOA

Chứng Chỉ Điều Dưỡng Nha Khoa: Đào tạo người điều dưỡng nha khoa có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp để chăm só...
Hotline: 0353270000
Ngày khai giảng: 05/11/2020
Liên hệ

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO - DA LIỄU CƠ BẢN

Chứng Chỉ Da Liễu Cơ bản: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong điều trị da cơ bản đơn giản, về phòng và điều trị bệnh ...
Hotline: 0353270000
Ngày khai giảng: 05/11/2020
Liên hệ

CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO - RĂNG HÀM MẶT CƠ BẢN

Chứng chỉ Răng Hàm Mặt: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong răng hàm mặt, phòng bệnh và điều trị một số bệnh răn...
Hotline: 0353270000
Liên hệ

HỆ TRUNG CẤP - DƯỢC SĨ

DƯỢC SĨ: Đào tạo người Dược sĩ trung cấp chuyên nghiệp có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, có đạo đức, lương tân ngh...
Hotline: 0353270000
Liên hệ

HỆ TRUNG CẤP - Y SỸ ĐA KHOA

Y SỸ ĐA KHOA: Đào tạo người Y sỹ làm cán bộ y tế có khả năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thươ...
Hotline: 0353270000
Liên hệ

HỆ TRUNG CẤP - ĐIỀU DƯỠNG

HỆ TRUNG CẤP - ĐIỀU DƯỠNG: Làm về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, giúp cho người bệnh dê dàng tiếp nhận đ...
Hotline: 0353270000
Liên hệ

HỆ TRUNG CẤP - KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HÌNH RĂNG

KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HÌNH RĂNG : Hiểu về công nghệ và mỹ thuật,  quản lý về chuyên môn và trang thiết bị của một labo r...
Hotline: 0353270000
Liên hệ
zalo